Parkinson-Plus.org

 
 
Er bestaat nogal wat verwarring rond het gebruik van de termen parkinsonisme en ziekte van Parkinson.

Parkinsonisme is een woord dat verwijst naar een syndroom, dit is een aantal symptomen die men samen groepeert. Het belangrijkste van deze symptomen, zonder dewelke men geen parkinsonisme kan diagnosticeren, is de vermindering en de vertraging van de bewegingen (hypokinesie, akinesie, bradykinesie). Dit symptoom kan veralgemeend optreden, maar ook aan één zijde van het lichaam.

Het tweede symptoom is stijfheid, wat door de arts meestal wordt benoemd als (tandrad)rigiditeit. Dit wordt door de arts nagegaan door het bewegen van een lidmaat over een gewricht bv. de pols.

Het derde symptoom is het beven (tremor), dat typisch voorkomt in rust. Niet alle patiënten met parkinsonisme vertonen dit symptoom. Het laatste symptoom is het optreden van veranderingen in de houding en in de reflexen ter behoud van het evenwicht.

Wanneer minstens 2 van deze symptomen aanwezig zijn, en 1 van de symptomen is de verminderde en vertraagde beweging, kan men van parkinsonisme spreken.

Parkinsonisme kan veroorzaakt worden door meerdere ziekten, waarvan de belangrijkste de eigenlijke ziekte van Parkinson (PD) is.

PD is een voorbeeld van een "primair" parkinsonisme, d.w.z. dat er geen aantoonbare oorzaak voor het parkinsonisme is. Er zijn meerdere vormen van primair parkinsonisme, ze zijn te onderscheiden van "secundair" parkinsonisme waarvoor een oorzaak kan worden aangetoond.

De verschillende vormen van parkinsonisme worden hierna verder verduidelijkt. 

Parkinsonisme of Parkinson+ staat voor :

Deze Web is in beheer van MSA-AMS.be vzw

zie ook www.msa-ams.be    MSA-BeNeLux http://www.msa-benelux.org

The English version of the site is under construction.

It will be released soon.